Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 10 decembrie 2014

Activitati culturale 10.12.2014 (Ultimul mohican)

10.12.2014   ULTIMUL MOHICAN – JAMES FENIMORE COOPER

RECENZIE  DE CARTE

Pentru popularizarea fondului de carte Biblioteca „Nicolae Iorga”, comuna I.C. Brătianu, judeţul Tulcea, a organizat o recenzie de carte şi anume romanul „Ultimul mohican” de James Fenimore Cooper. Activitatea s-a desfăşurat în incinta şcolii generale „Ion Creangă” din comuna noastră, la care au participat eleviii clasei a VII-a.


James Fenimore Cooper s-a născul în anul 1789 şi a trăit până în anul 1851, a fost, prin excelenţă, scriitorul american ale cărui romane istorice au fost inspirate din viaţa indienilor din regiunea Marilor Lacuri. Alături de „Povestirile lui Ciorap de Piele”, romanul „Ultimul Mohican” redă cu farmec şi har obiceiurile, tradiţiile şi modul de trai al Pieilor Roşii, din timpul colonizării Americii de către francezi şi englezi.
Forţa incontestabilă a naraţiunii rezidă din împletirea măiastră a talentului de povestitor al scriitorului cu exactitatea istorică a evenimentelor narate. Cooper dovedeşte o cunoaştere profundă nu numai a modului de existenţă al indienilor, ci şi a sufletului acestora, de care se apropie cu înţelegere şi gingăşie, mai ales prin intermediul personajului Ochi de Şoim, un cercetaş englez. Valorile pentru care luptă mohicanii – dreptate, curaj, dragoste şi respect – îi transformă pe aceştia din sălbatici, în purtători ai idealurilor unei civilizaţii cel puţin egale celei în numele căreia coloniştii invadează America.
Uncas, ultimul mohican, ne poartă din aventură în aventură cu entuziasmul lui tineresc, dar şi cu curajul lui deosebit, făcându-ne să-l urmărim, pagină cu pagină, cu sufletul la gură.


Surse: James Fenimore Cooper, Ultimul mohican, Editura 100+1 GRAMAR, Bucureşti, 2000; ro.wikipedia.org;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu