Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 13 mai 2015

Activitati culturale 13.05.2015 (Minunatele ispravi ale lui Tartarin din Tarascon)

13.05.2015   Minunatele isprăvi ale lui Tartarin din Tarascon  – ALPHONSE DAUDET

RECENZIE  DE CARTE

Pentru popularizarea fondului de carte Biblioteca „Nicolae Iorga”, comuna I.C. Brătianu, judeţul Tulcea, a organizat o recenzie de carte şi anume volumul "Minunatele isprăvi ale lui Tartarin din Tarascon" de Alphonse Daudet. Activitatea s-a desfăşurat în incinta şcolii generale „Ion Creangă” din comuna noastră, la care au participat eleviii clasei a VII-a.


Alphonse Daudet (1840 – 1897), prozator francez, este descris, în amintirile contemporanilor săi, ca un om de o încântătoare tinereţe spirituală, însufleţit de o reală bucurie de a trăi, în ciuda unor împrejurări nu întotdeauna prielnice manifestării acestei bucurii. Minunatele isprăvi ale lui Tartarin din Tarascon, precum si celelalte două volume ale ciclului, Tartarin în Alpi şi Port Tarascon sunt o capodoperă a literaturii umoristice, o carte tinerească în care Alphonse Daudet a reuşit să creeze un erou nepieritor. Un tip meridional, cu imaginaţia mereu aprinsă, flecar şi lăudăros, Tartarin este, în acelaşi timp, un exemplu de comoditate şi de inactivitate care dau naştere unei permanente stări de visare, de dezechilibru între real şi imaginar. În Tartarin zace deopotrivă şi Don Quijote, gata mereu de isprăvi eroice, dar si Sancho Panza, leneş şi laş, care anihilează impulsurile celui dintâi; din contrastul acestora rezultă comicul şi ridicolul lui Tartarin. În umbra personajului principal, Tartarin, a prins viaţă un întreg orăşel din sud, sudul în care s-a născut autorul, cu întreaga sa atmosferă şi cu toate obiceiurile lui.Surse: Minunatele isprăvi ale lui Tatarin din Tarascon, Alphinse Daudet, Editura Vizual, Bucureşti, 1998, ro.wikipedia.org;  www.libris.ro;  adevarul.ro;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu